Kampanie PR

kampanie pr

– tworzymy kreatywne strategie komunikacji
– koordynujemy procesem: od koncepcji po kreację i wdrażanie
– wykorzystujemy nowe media tworząc zintegrowane kampanie PR w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, LinkedIn)

*

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”

Bieżąca opieka PR-owa prowadzonych przez Towarzystwo programów m.in. Seniorzy a akcji, Sieci Wsparcia czy UTW dla Społeczności, a także prowadzenie kanałów społecznościowych.

Zakres: kampanie PR
Efekt: działania w toku

FUNDACJA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Opieka PR-owa wydarzeń związanych z realizacją programu E(x)plory promującego rozwój naukowy wśród młodzieży oraz prowadzenie kanałów społecznościowych.

Zakres: kampanie PR
Efekt: działania w toku

CENTRUM CYFROWE

Prowadzenie komunikacji w mediach tradycyjnych i kanałach społecznościowych następujących projektów: Otwarte Zabytki, A Future Not Made in EU, Pracownia Otwartej Edukacji, Right Copyright.

Zakres: kampanie PR
Efekt: działania zakończone

FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Stworzenie strategii komunikacji dla Polskich Banków Żywności. Nadzorowanie nad prowadzeniem działań w mediach tradycyjnych i kanałach społecznościowych. Dbanie o stałe relacje z mediami w całej Polsce. Organizacja konferencji prasowej w związku z obchodami 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności.

Zakres: kampanie PR
Efekt: działania zakończone

FUNDACJA CULTURE SHOCK

Opieka PR-owa wydarzenia FAM – 2.Forum Aplikacji i Gier Mobilnych oraz prowadzenie kanałów społecznościowych.

Zakres: kampanie PR
Efekt: działania zakończone

PROM KULTURY SASKA KĘPA

Wdrażanie nowych koncepcji użycia mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w kontekście budowania grona odbiorców domu kultury.

Zakres: kampanie PR
Efekt: działania w toku

STUDIUM TEATRALNE

Przygotowanie i koordynacja 3-miesięcznej kampanii PR w sezonie jesiennym 2015 z użyciem niestandardowych kanałów komunikacji (multimedialne newslettery i informacje prasowe) oraz social media (Facebook i Instagram).

Zakres działań: kampanie PR
Efekt: zbudowanie widowni i szerokiego grona odbiorców w mediach społecznościowych