Fundraising

fundraising

– przygotowujemy wnioski grantowe oraz oferty sponsorskie
– monitorujemy programy grantowe
– tworzymy bazy dostępnych środków publicznych i prywatnych

*

ZWYKŁE ŻYCIE

Budowanie stałej bazy kontaktów i relacji z markami komercyjnymi.

Zakres działań: fundraising
Efekt: działania w toku

BETONIK

Przygotowanie strategii pozyskania środków grantowych oraz koordynacja zadań rozliczeniowych podczas projektu BETONIK będącego częścią BETON Film Festival w 2015 r.

Zakres działań: fundraising
Efekt: pozyskanie dofinansowania ze środków Fundacji Orange

SPUTNIK PHOTOS

Przygotowanie strategii pozyskania środków grantowych z programu Erasmus+ (Wolontariat Europejski EVS)

Zakres działań: fundraising
Efekt: pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich